Maatregelen corona-problematiek

Beste patiënten,

In verband met de corona-problematiek nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen:

De praktijk blijft open maar indien jullie ziektesymptomen vertonen, zieke partner of kinderen in huis hebben of in aanraking gekomen zijn met zieke mensen vragen wij vriendelijk om de gemaakte afspraak telefonisch of per mail te annuleren. Dit voor jullie eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van onze therapeuten en de andere patiënten.

Graag willen we ook vragen om bij het binnenkomen EN bij het verlaten van de praktijk de handen grondig te desinfecteren. Wij zullen de nodige producten voorzien.
Ons team van therapeuten zal vanzelfsprekend zelf ook de nodige maatregelen nemen (desinfecteren van de toestellen, behandeltafels, enz.).

Verder vragen wij om de tijd die jullie in de wachtzaal spenderen tot een minimum te beperken en niet op voorhand te komen, maar je enkel aan te melden op het afgesproken uur. Word je vergezeld, dan vragen wij de ouders van kinderen of partners/begeleiders van patiënten om niet in de wachtzaal of behandelruimte te blijven zitten.
Ook hebben wij ons uurrooster zodanig aangepast om een betere spreiding van de patiënten te hebben en om drukke momenten te vermijden. De oefentijd in de oefenzaal wordt tot het essentiële herleid.

Alvast bedankt om deze maatregelen in acht te nemen.

Kine- en Sportpraktijk Wezenbeek.

 

Kine & Sportpraktijk Wezenbeek is gespecialiseerd in het revalideren van mensen met sportletsels en orthopedische letsels.

Met de term performance bedoelen we het optimaliseren en maximaliseren van de prestaties van de individuele atleet of ploegsporter.

Een belangrijke doelstelling van de praktijk is enerzijds het voorkomen van het ontstaan van letsels & anderzijds het voorkomen van herval in oude blessures.